Η Ένωση Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.)

Η ταυτότητα της Ένωσης

Η ΕΝΕΔΙΜ είναι επιστημονική ένωση, που ιδρύθηκε το 2005 με έδρα το Δήμο Αθηναίων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί τους Έλληνες Επιστήμονες που ασχολούνται με έρευνα στην ευρεία περιοχή της διδακτικής των μαθηματικών, δηλαδή που έχουν κοινό ενδιαφέρον τη μελέτη των φαινομένων μάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, των παραμέτρων που επηρεάζουν αυτά τα φαινόμενα, καθώς και την ανάπτυξη διδακτικών καταστάσεων που στοχεύουν στη μαθηματική ανάπτυξη των μαθητών.

Σκοποί της Εταιρείας είναι η συνεισφορά της στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης, στη διδακτική των μαθηματικών, στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν σχέση με την μαθηματική παιδεία, στην αντιπροσώπευση και υποστήριξη των Ελλήνων επαγγελματιών της Διδακτικής των Μαθηματικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μέλη της ΕΝΕΔΙΜ μπορεί να είναι επιστήμονες-ερευνητές, που ασχολούνται επαγγελματικά και έχουν επιστημονικές δημοσιεύσεις στη Διδακτική των Μαθηματικών. Ειδικότερα μέλη μπορούν να είναι άτομα που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στη Διδακτική των μαθηματικών ή μέλη ΔΕΠ σε Τμήματα Επιστημών της Αγωγής ή σε Τμήματα Μαθηματικών ή σε άλλα Τμήματα που διδάσκουν Διδακτική των Μαθηματικών, και έχουν αποδεδειγμένο ενδιαφέρον στη Διδακτική των Μαθηματικών. Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα, σπουδαστικά και επίτιμα. Η αίτηση εγγραφής μέλους συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίων σπουδών, βιογραφικό σημείωμα και σύσταση από δύο τακτικά μέλη της Εταιρείας.

Τακτικά μέλη

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως τακτικό μέλος της ΕΝΕΔΙΜ, αν διαθέτει διδακτορικό τίτλο από Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και έχει αποδεδειγμένα αξιόλογη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών (τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά διεθνών συνεδρίων).

Έκτακτα μέλη

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως έκτακτο μέλος της ΕΝΕΔΙΜ, αν διαθέτει τίτλο από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ισότιμο ξένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο και έχει ενδιαφέρον για τη διδακτική των μαθηματικών.

Επίτιμα μέλη

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως επίτιμο μέλος της ΕΝΕΔΙΜ, αν έχει επιδείξει εξαιρετική συνεισφορά στους σκοπούς της ΕΝΕΔΙΜ.

Σπουδαστικά μέλη

Ένα πρόσωπο μπορεί να γίνει δεκτό ως σπουδαστικό μέλος της ΕΝΕΔΙΜ αν είναι φοιτητής οποιουδήποτε Τμήματος Ελληνικού ή ισότιμου ξένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε Τμήμα συναφές με του σκοπούς της ΕΝΕΔΙΜ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Καλδρυμίδου Μαρία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Πρόεδρος)
Τζεκάκη Μαριάννα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Αντιπρόεδρος)
Βαμβακούση Ξένια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Γραμματέας)
Σταθοπούλου Χαρούλα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ειδική Γραμματέας)
Ψυχάρης Γιώργος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ταμίας)
Καλαβάσης Φραγκίσκος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μέλος)
Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Μέλος)
Παπαδόπουλος Ιωάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Μέλος)
Πιττάλης Μάριος, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Μέλος)

Σχετικά με την ίδρυση και τη δραστηριοποίηση της Ένωσης

Η κοινότητα των Ελλήνων Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών έχει οργανώσει μέχρι σήμερα δώδεκα πανελλήνια συνέδρια. Τα έξι πρώτα πραγματοποιήθηκαν πριν ακόμη συγκροτηθεί σε επιστημονική ένωση, σε συνεργασία με Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται στο χώρο της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και με τον τίτλο «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση». Οι πόλεις και τα ιδρύματα που φιλοξένησαν τα έξι πρώτα συνέδρια, ο χρόνος διεξαγωγής τους, καθώς και το θέμα (όπου αυτό είχε οριστεί) έχουν ως εξής:

 • 1ο Πανελλήνιο συνέδριο: Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1993. «Σύγχρονες αντιλήψεις στη Διδακτική των Μαθηματικών και την Πληροφορική στην Εκπαίδευση».
 • 2ο Πανελλήνιο συνέδριο: Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1995.
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1997. «Η Διδακτική των Μαθηματικών και η Πληροφορική στη διδακτική των Θετικών Επιστημών».
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1999.
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2001.
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2003.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στο Βόλο πραγματοποιήθηκε συνάντηση ενός σημαντικού αριθμού ερευνητών, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκε η αυτονόμηση της κοινότητας των ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών και αποφασίστηκε η ίδρυση της ΕΝΕΔΙΜ.

Μετά την ίδρυση της ΕΝΕΔΙΜ οργανώθηκαν τα επόμενα πέντε συνέδρια με τίτλο «Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών»:

 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών: Αθήνα, ΕΚΠΑ, 2005, με θέμα «Η Διδακτική των Μαθηματικών ως πεδίο έρευνας στην κοινωνία της γνώσης»
 • 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών: Αλεξανδρούπολη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2007, με θέμα «Τυπικά και άτυπα μαθηματικά: χαρακτηριστικά, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης»
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών: Ρόδος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2009, με θέμα «Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές»
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών: Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2011, με θέμα «Η τάξη ως πεδίο ανάπτυξης της μαθηματικής δραστηριότητας»
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών: Φλώρινα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 2014, με θέμα «Τα μαθηματικά στο σχολείο και στην καθημερινή ζωή».
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών: Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2015, με θέμα «Μαθηματικά ΜΕ διάκριση και ΧΩΡΙΣ διακρίσεις».

Θέμα Συνεδρίου

«Μαθηματική Γνώση και Διδακτικές Πρακτικές»

Το θέμα αφορά τη μαθηματική γνώση και τις διδακτικές πρακτικές στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθηματικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Θεματικός άξονας 1: Η μαθηματική δραστηριότητα στη σχολική τάξη

Ο θεματικός άξονας 1 αναφέρεται στο διδακτικό τρίγωνο εκπαιδευτικός-μαθηματικά-μαθητές και επικεντρώνεται στη μελέτη της μαθηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην σχολική τάξη μέσα από τις αλληλεπιδράσεις των συμμετεχόντων. Η μαθηματική δραστηριότητα αναφέρεται στις διεργασίες και έννοιες που συνδέονται με τη μαθηματική γνώση και την κατασκευή της. Η έρευνα εστιάζεται στα επιστημολογικά χαρακτηριστικά της μαθηματικής δραστηριότητας και σε σχετικά ζητήματα όπως ο διδακτικός σχεδιασμός, η εμπλοκή των μαθητών, η επικοινωνία στη σχολική τάξη κ.λπ.

Θεματικός άξονας 2: Εργαλεία διαμεσολάβησης της μαθηματικής γνώσης στη διδασκαλία

Ο θεματικός άξονας 2 επικεντρώνεται στον ρόλο των εργαλείων στο διδακτικό τρίγωνο εκπαιδευτικός-μαθηματικά-μαθητές και ιδιαίτερα στο πώς αυτά επηρεάζουν τις διδακτικές πρακτικές και τη μαθησιακή διαδικασία. Ο όρος ‘εργαλεία’ συμπεριλαμβάνει τυπικά μαθηματικά εργαλεία (π.χ. αναπαραστάσεις), χειραπτικά υλικά, ψηφιακά δομήματα, τεχνουργήματα από διαφορετικά πεδία εκτός της σχολικής τάξης (π.χ. τέχνη, χώρος εργασίας) κ.λπ. Η σχετική έρευνα αναδεικνύει τη σημασία του ρόλου των εργαλείων στον διδακτικό σχεδιασμό, τις διδακτικές πρακτικές και την οικοδόμηση της μαθηματικής γνώσης.

Θεματικός άξονας 3: Κοινωνικο-πολιτισμικές, πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις της μάθησης και της διδασκαλίας

Ο θεματικός άξονας 3 αναφέρεται στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η διδασκαλία των μαθηματικών και η κατασκευή της μαθηματικής γνώσης. Ειδικότερα, περιλαμβάνει θέματα όπως τα πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στη σχολική τάξη, τη μαθηματική γνώση σε μη τυπικά πλαίσια (π.χ. εθνομαθηματικά, μαθηματικά στον χώρο εργασίας), τις μεταβάσεις από μια εκπαιδευτική βαθμίδα σε άλλη κ.λπ. Η έρευνα στα συγκεκριμένα θέματα διευρύνει τη φύση της μαθηματικής γνώσης και δημιουργεί την ανάγκη διαφοροποιημένων διδακτικών πρακτικών.

Θεματικός άξονας 4: Η μαθηματική γνώση για τη διδασκαλία και η ανάπτυξή της

Η φύση της μαθηματικής γνώσης που απαιτείται για τη διδασκαλία των μαθηματικών και πώς αυτή αναπτύσσεται αποτελεί ένα κεντρικό ζήτημα στην έρευνα της διδακτικής των μαθηματικών. Το ζήτημα αυτό έχει μελετηθεί μέσα από διαφορετικά θεωρητικά και μεθοδολογικά πλαίσια και σε διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η έρευνα δείχνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της γνώσης και προτείνει τρόπους για την ανάπτυξή της στο πλαίσιο της αρχικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών.

Επιτροπές του Συνεδρίου

Οργάνωση

 • Ένωση Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.)
 • Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
 • Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών”, ΕΚΠΑ

Προεδρείο

Ζαχαριάδης Θεοδόσιος, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Πόταρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
Ψυχάρης Γιώργος, Επικ. Καθηγητής, ΕΚΠΑ

Επιστημονική Επιτροπή

Βαμβακούση Ξένια, Επικ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Καλαβάσης Φραγκίσκος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κολέζα Ευγενία, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Κυνηγός Πολυχρόνης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Παπαδόπουλος Ιωάννης, Επικ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πιττάλης Μάριος, Δρ. Διδακτικής Μαθηματικών, ΕΕΠ, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σταθοπούλου Χαρίκλεια, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Χρήστου Κωνσταντίνος, Επικ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Οργανωτική Επιτροπή

Βερύκιος Πέτρος, MSc Διδακτικής Μαθηματικών, Διδάκτορας, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ
Ζούπα Αγγελική, MSc Διδακτικής Μαθηματικών, Υποψ. Διδάκτ. Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ
Ζωιτσάκος Σωτήρης, MSc Διδακτικής Μαθηματικών, Υποψ. Διδάκτ. Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Εκπαιδευτικός Β/θμιας
Καφετζόπουλος Γεώργιος-Ιγνάτιος, MSc Διδακτικής Μαθηματικών, Υποψ. Διδάκτ. Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ
Κλη Ελένη, Υπεύθυνη Γραμματείας ΠΜΣ Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ
Μπακογιάννη Διονυσία, MSc Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής, Υποψ. Διδάκτ. Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ
Μπαμπίλη Αμαλία, MSc Διδακτικής Μαθηματικών, Υποψ. Διδάκτ. Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Εκπαιδευτικός Β/θμιας
Παπακανδεράκη Χαρά, MSc Διδακτικής Μαθηματικών
Πετροπούλου Γεωργία, MSc Διδακτικής Μαθηματικών, Υποψ. Διδάκτ. Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Εκπαιδευτικός Β/θμιας
Σιώπη Καλλιόπη, MSc Διδακτικής Μαθηματικών, Υποψ. Διδάκτορας, Παν/μιο Πατρών, Εκπαιδευτικός Β/θμιας
Στουραΐτης Κων/νος, MSc Διδακτικής Μαθηματικών, Υποψ. Διδάκτ. Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Εκπαιδευτικός Β/θμιας
Τριανταφύλλου Χρυσαυγή, υπό διορισμό Επικ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Τσίγκα Αναστασία, Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ

Προσκεκλημένοι εισηγητές: Εισηγήσεις στην ολομέλεια

Jill Adler,
University of the Witwatersrand, South Africa

Short CV

Teachers’ learning from professional development focused on subject matter (mathematical) knowledge

My presentation is part of the wider Wits Maths Connect Secondary (WMCS) project – a research linked development project working with mathematics teachers in secondary schools in one province in South Africa (SA). Its major intervention is a mathematics focused professional development (PD) course. The overall goal of the project is to improve teaching and learning of secondary mathematics through PD with a substantial focus on subject matter knowledge (SMK). The assumption is that improving teachers’ subject matter knowledge (SMK) will lead to improvement in the quality of teachers’ mathematics teaching and, ultimately, to gains in learners’ attainment. Researching this dual assumption is the ongoing work of WMCS. In this presentation I focus on the first assumption, and our study into the relationship between knowledge and practice in the context of a PD intervention. I will discuss teachers’ “take-up” from their participation in the PD, where take-up is indicated by differences in practice – specifically in what mathematics is made available to learn in these teachers’ lessons observed before and after the PD. I will tell the story of ten teachers, focusing on two telling cases, using analytic tools developed in the project. The two cases illuminate the diversity of take-up within and across teachers. When set alongside their mathematical progress as defined in the PD course, the diversity of take-up opens up interesting and provocative insights into the relationship between teachers’ evolving subject matter knowledge and their practice. This story is made possible by our analytic tools. These are grounded in the realities of South African mathematics classrooms, and include indicators of improvement in practice. The tools thus also enable us to interpret teaching practices in developmental ways. They inform our PD practice, deepening our appreciation of how we support participating teachers’ progress. The tools and our results are generative for working on the relationship between teachers’ knowledge and their practice.

Ghislaine Gueudet,
ESPE Bretagne, Université de Brest, France

Short CV

Mathematics teachers’ work with curriculum resources

Mathematics teachers have always worked with many curriculum resources, defined here as “all the resources, which are developed and used by teachers and pupils in their interaction with mathematics in/for teaching and learning, inside and outside the classroom” (Pepin & Gueudet, 2014). These resources include textbooks, teachers’ guides, but also manipulatives or computer software. They have recently evolved to incorporate a profusion of online resources: websites, interactive exercises, and in particular more and more Open Educational Resources. These evolutions have led to important evolutions of teachers’ work and interactions with curriculum resources. On the one hand, teachers spend more and more time designing their own resources: searching on the web, associating resources, transforming them, sharing them with colleagues, using them in class. On the other hand, some designers offer ready-made resources that the teachers could directly apply in class.
To understand and study these important evolutions, we have developed a theoretical approach in mathematics education: the documentational approach to didactics (Gueudet & Trouche, 2009). In this conference, I will briefly introduce the main principles of this approach. Teachers look for resources, transform them, use them in class: we call this their documentational work. Along this work, teachers develop schemes of use of the resources (Vergnaud, 1998): this process is called a documentational genesis. This genesis is twofold: in an instrumentation process, the resources’ features shape teachers’ practices and professional knowledge; in an instrumentalisation process, the teachers modify the resources, according to their practices and knowledge.
In this conference, I will present examples of research projects that used this approach to study the interactions between teachers and curriculum resources and their consequences, from primary (Gueudet & Bueno-Ravel, 2016) to upper secondary school (Trouche, Gueudet & Pepin, to appear).

References

Gueudet, G., & Bueno-Ravel, L. (2016). Perspectives didactiques sur le boulier: un questionnement renouvelé. In Poisard, C. (ed.) Mathematice 51 numéro spécial Les ressources virtuelles et matérielles en mathématiques : des instruments pour travailler en classe sur le nombre, la numération et le calcul http://revue.sesamath.net/spip.php?article887

Gueudet, G., & Trouche, L. (2009). Towards new documentation systems for teachers? Educational Studies in Mathematics, 71(3), 199-218.

Pepin B., & Gueudet G. (2014). Curriculum Resources and Textbooks. In S. Lerman (Ed.) Encyclopedia of Mathematics Education (pp. 132-135).

Trouche, L., Gueudet, G. & Pepin, B. (to appear). Open Educational resources: a chance for opening mathematics teachers’ resource systems? In L. Fan, L. Trouche,  C. Qi, S. Rezat, & J. Visnovska (Eds) Research on Mathematics Textbooks and Teachers’ Resources: Advances and issues. New York, NY: Springer.

Vergnaud, G. (1998). Toward a cognitive theory of practice. In A. Sierpinska & J. Kilpatrick (eds.), Mathematics education as a research domain: a search for identity (pp. 227-241). Dordrecht: Kluwer Academic Publisher.

Γιάννα Μαμωνά-Downs,
Πανεπιστήμιο Πατρών

Σύντομο βιογραφικό

Ορίζουμε, επιλύουμε, αποδεικνύουμε, αναπτύσσουμε θεωρίες … Όψεις της Μαθηματικής Παιδείας

Το θέμα του 7ου Συνεδρίου της ΕΝΕΔΙΜ είναι ‘Μαθηματική Γνώση και Διδακτικές Πρακτικές’. Η παρέμβασή μου θα εστιάζει στις κύριες διαστάσεις της μαθηματικής εργασίας που παράγουν τη μαθηματική γνώση στο πλαίσιο της Μαθηματικής Παιδείας, ιδιαίτερα στο επίπεδο της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Πρώτα πρώτα στην επίλυση προβλήματος που αποτελεί την αφετηρία της δουλειάς στα μαθηματικά. Ιδιαίτερα στα θέματα στα οποία επικεντρώνεται η έρευνα στη Διδακτική Μαθηματικών και που συνιστούν τη μαθησιακή προοπτική της Επίλυσης Προβλήματος.
Δεύτερον στην απόδειξη που μπορεί να θεωρηθεί ότι υπόκειται στην επίλυση προβλήματος, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν διακριτές διαφορές μεταξύ των δύο. Μία προφανής διαφορά είναι ότι ενώ η διατύπωση του προς επίλυση προβλήματος είναι συνήθως κατανοητή, η προς απόδειξη πρόταση ίσως είναι δυσνόητη, κάτι που δυσχεραίνει επιπλέον την αντιμετώπιση και ανάπτυξή της από τους φοιτητές. Κυρίως όμως, η απόδειξη έχει μια αυστηρή λογική δομή και συντάσσεται στη ‘γλώσσα της απόδειξης’ εισάγοντας μια εντελώς νέα οπτική για την επιχειρηματολογία. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης η απόδειξη βάζει ερωτήματα σχετικά με το βαθμό λογικής αυστηρότητας, φορμαλιστικής παρουσίασης, γενίκευσης αλλά και εξαγωγής νοήματος και πειθούς.
Τρίτον οι ορισμοί, η κατανόηση και αφομοίωσή τους στο πλαίσιο της ανάπτυξης της μαθηματικής θεωρίας. Είναι η προσέγγιση της ‘καθοδηγούμενης επανεφεύρεσης’ ορισμών κατά τη διδασκαλία, όπως υποστηρίζουν κάποιοι ερευνητές, εφικτή ή ακόμη και επιθυμητή; Ποιά η σημασία της εμπλοκής φοιτητών στη δημιουργία ισοδυνάμων ορισμών;
Τέλος, η ανάπτυξη της θεωρίας στα πλαίσια ενός αξιωματικού συστήματος. Κατά τον Tall (2004): “Μετασχηματίζει τις προηγούμενες εμπειρίες στο νου των φοιτητών, καθώς εργάζονται όχι πλέον με οικεία αντικείμενα της εμπειρίας, αλλά με αξιώματα που διατυπώνονται προσεκτικά, προκειμένου να οριστούν οι μαθηματικές δομές μέσω χαρακτηριστικών ιδιοτήτων.” Η εργασία αυτή αναδεικνύει το ρόλο και το χαρακτήρα της μαθηματικής δομής του μαθηματικού περιβάλλοντος στο οποίο δουλεύουμε. Αυτή η δομική προοπτική διαπερνά την παρουσίαση των θεμάτων της παρούσας ομιλίας στο 7ο Συνέδριο της ΕΝΕΔΙΜ.

Κωνσταντίνος Χρίστου,
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σύντομο βιογραφικό

Μαθηματική νοοτροπία και Δημιουργικότητα στη διδασκαλία των μαθηματικών

Ένα από τα πιο επίμονα ερωτήματα στην εκπαίδευση των μαθηματικών είναι η δημιουργία συνθηκών που παρακινούν ή ενθαρρύνουν τους μαθητές στην επινόηση ιδεών και στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων. Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η συζήτηση τρόπων που είναι δυνατό να βοηθήσουν τους μαθητές να ανοίξουν τον οπτικό τους ορίζοντα και να αντιληφθούν τη δημιουργική διαδικασία και τη διαδικασία γένεσης μαθηματικών ιδεών μέσα από διαφορετικές προοπτικές. Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι η διαδικασία επινόησης ιδεών για την ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών επηρεάζεται τόσο από παράγοντες που οφείλονται αποκλειστικά στο άτομο (εσωτερικοί), όπως η φαντασία και οι στάσεις του ατόμου όσο και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι πόροι που διατίθενται για βελτίωση της εκπαίδευσης και η γενικότερη κουλτούρα της κοινωνίας. Παρουσιάζονται παραδείγματα τα οποία μπορούν να προωθήσουν τη μαθηματική φαντασία και την επινοητικότητα των μαθητών, εστιάζοντας σε μαθηματικές ιδέες, όπως η αναδόμηση μαθηματικών προβλημάτων, η υποβολή ερωτήσεων, η σύνδεση και σύνθεση εικασιών, η αλλαγή της προοπτικής και η αναπαράσταση ιδεών (Friedlander, 2016). Στα πλαίσια της κουλτούρας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αναπτυξιακή, μαθηματική νοοτροπία μέσα από παραδείγματα και κατάλληλα μαθηματικά έργα και δραστηριότητες (Boaler, 2015). Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η σύνθεση των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε μια ενοποιημένη θεωρία ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης και της δημιουργικότητας, η οποία σίγουρα δεν θα αποτελεί μια γραμμική, σειριακή διαδικασία βημάτων τα οποία το άτομο θα πρέπει να ακολουθήσει, για να είναι δημιουργικό ή για να κατανοεί μαθηματικές έννοιες.

Αναφορές

Boaler, J. (2016). Mathematical mindsets. Jossey_bass, A Wiley Brand.

Προσκεκλημένοι εισηγητές: Στρογγυλό τραπέζι

Συντονίστρια:
Έλενα Ναρδή,
University of East Anglia, UK

Σύντομο βιογραφικό

Μεταβάσεις στη μαθηματική εκπαίδευση
(Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια-Τριτοβάθμια-Σχολείο):
Επιστημολογικές, ψυχολογικές, παιδαγωγικές και θεσμικές διαστάσεις

Οι μεταβάσεις στη μαθηματική εκπαίδευση είναι πολλαπλές και πολυδιάστατες. Αφορούν τόσο το πέρασμα από τη μια βαθμίδα της εκπαίδευσης στην επόμενη, ή στο χώρο εργασίας (από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το σχολείο στο πανεπιστήμιο και από τις πανεπιστημιακές σπουδές στη διδακτική πράξη του σχολείου) όσο και περάσματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο των μαθηματικών (π.χ. από την αριθμητική στην άλγεβρα). Σε αυτό το στρογγυλό τραπέζι, θα συζητήσουμε επιστημολογικές (π.χ.: τι σημαίνει «κάνω μαθηματικά» στο σχολείο, και τι στο πανεπιστήμιο;), ψυχολογικές (π.χ.: πώς επηρεάζει η έλευση της εφηβείας την ενασχόληση των μαθητών του Γυμνασίου με τα μαθηματικά;), παιδαγωγικές (π.χ.: πώς επηρεάζεται η μάθηση των μαθηματικών από τις έντονα διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις και αντιλήψεις για το ρόλο του διδάσκοντα στο δημοτικό, στο γυμνάσιο / λύκειο και στο πανεπιστήμιο;) και θεσμικές (π.χ.: τι επίπτωση έχει στις διδακτικές προσεγγίσεις ενός εκπαιδευτικού η μετάβαση από χώρους μάθησης, όπως το πανεπιστήμιο, σε χώρους εργασίας, όπως η σχολική ή φροντιστηριακή τάξη, ή το ιδιαίτερο μάθημα;) διαστάσεις των μεταβάσεων αυτών. Στη συνέχεια, θα εντοπίσουμε προβληματικά σημεία τους (π.χ.: κατά τη μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο πολλοί μαθητές χάνουν την έως τότε θετική στάση τους απέναντι στα μαθηματικά, ή λίγο μετά την είσοδό τους στο πανεπιστήμιο οι φοιτητές εκπλήσσονται δυσάρεστα από το φορμαλισμό και την αφαίρεση των πανεπιστημιακών μαθηματικών ή οι νεοδιόριστοι καθηγητές των μαθηματικών απογοητεύονται όταν η καθημερινή σχολική λειτουργία και η διαμορφωμένη κουλτούρα περιορίζουν τις προθέσεις τους για διδακτικές καινοτομίες). Τέλος, θα εντοπίσουμε διασυνδέσεις ανάμεσα στις διαφορετικές διαστάσεις αυτών των μεταβάσεων και θα προτείνουμε τρόπους με τους οποίους οι μεταβάσεις μπορούν να γίνουν ομαλότερες (π.χ., με πιο διαφανή, σαφή και σκόπιμη προετοιμασία για τις απαιτήσεις του νέου πλαισίου από μαθητές και διδάσκοντες σε κάθε μετάβαση) και πιο γόνιμες (π.χ., αξιοποιώντας τις πλούσιες δυνατότητες της συνεργασίας ανάμεσα στην εκπαιδευτική και την ακαδημαϊκή κοινότητα).

Αμαλία Μπαμπίλη,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Αμαλία Μπαμπίλη είναι καθηγήτρια μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στη Διδακτική των Μαθηματικών και υποψήφια διδάκτορας του Μαθηματικού Τμήματος του ΕΚΠΑ. Ερευνητικά ασχολείται με ζητήματα μετάβασης από το σχολείο (και τα σχολικά μαθηματικά), στο πανεπιστήμιο (και τις μαθηματικές σπουδές.

Άντα Μπούφη,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Άντα Μπούφη είναι καθηγήτρια της Διδακτικής των Μαθηματικών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνεργάζεται με φοιτητές που πρόκειται να γίνουν δάσκαλοι και με δασκάλους του δημοτικού σχολείου. Την ενδιαφέρει ο σχεδιασμός υλικών που μπορούν να στηρίζουν την ουσιαστική κατανόηση των Μαθηματικών από όλους τους μαθητές.

Κώστας Στουραΐτης,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Κώστας Στουραΐτης είναι εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Διδακτική των Μαθηματικών (Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ) και υποψήφιος διδάκτορας Διδακτικής των Μαθηματικών.

Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

O Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης διδάσκει στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μαθήματα Διδακτικής των Μαθηματικών, ενώ διευθύνει το ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού» και το «Εργαστήριο Μαθηματικής Εκπαίδευσης» του ίδιου τμήματος. Στην έρευνά του προσεγγίζει τη σχολική τάξη των μαθηματικών χρησιμοποιώντας εργαλεία της σημειωτικής και της πολιτισμικής και γλωσσολογικής ανθρωπολογίας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη γεωμετρία, στην ενσωμάτωση χειραπτικών υλικών στη διδασκαλία των μαθηματικών, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Δραστηριότητες

Επιστημονικές Δραστηριότητες Συνεδρίου

Στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται:

Α. Εισηγήσεις στην ολομέλεια

 • Δύο κεντρικές ομιλίες από προσκεκλημένους επιστήμονες της Διδακτικής των Μαθηματικών από τον διεθνή χώρο. Συγκεκριμένα, προσκεκλημένοι ομιλητές του συνεδρίου είναι οι:

  Adler Jill, University of Witwatersrand, South Africa

  Gueudet Ghislaine, CREAD, University of Brest, France

  Μία κεντρική ομιλία από προσκεκλημένο επιστήμονα της Διδακτικής των Μαθηματικών από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, προσκεκλημένη ομιλήτρια του συνεδρίου θα είναι η:

  Μαμωνά-Downs Γιάννα, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Μία κεντρική ομιλία από προσκεκλημένο επιστήμονα της Διδακτικής των Μαθηματικών από την Κύπρο. Συγκεκριμένα, προσκεκλημένος ομιλητής του συνεδρίου θα είναι ο:

  Χρίστου Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 • Στρογγυλό τραπέζι, στο οποίο θα κληθούν 4 Έλληνες ερευνητές να αναπτύξουν τις απόψεις τους για το θέμα:

  Σημαντικές μεταβάσεις στη μαθηματική εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια-Τριτοβάθμια-Σχολείο)

  Συντονίστρια: Elena Nardi, University of East Anglia, UK

Β. Ερευνητικές εργασίες

Πρόκειται για εμπειρικές ή θεωρητικές μελέτες σχετικές με τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Οι εργασίες, εφόσον γίνουν αποδεκτές με βάση τη διαδικασία κρίσης, θα παρουσιαστούν σε περιόδους διάρκειας 30 λεπτών (20 λεπτά παρουσίασης και 10 λεπτά συζήτησης).

Τόσο το κείμενο όσο και η παρουσίαση των εργασιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν: σαφή προσδιορισμό της εστίασης της μελέτης, επισήμανση του θεωρητικού πλαισίου που αξιοποιείται, ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, παρουσίαση και τεκμηρίωση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται (ή του επιχειρήματος που διατυπώνεται, εφόσον πρόκειται για θεωρητική εργασία), δεδομένα, αποτελέσματα και συζήτηση -συμπεράσματα.

Γ. Αναρτημένες εργασίες / posters

Τα posters αφορούν σε εργασίες που είτε βρίσκονται σε διαδικασία εξέλιξης και δεν προσφέρονται για ολοκληρωμένη παρουσίαση είτε είναι καταλληλότερες για παρουσίαση σε εικονική ή γραφική μορφή, όπως πιλοτικές έρευνες, λογισμικά, καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, εναλλακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, κτλ. Στη διάρκεια του συνεδρίου θα διατεθεί χώρος για την ανάρτηση των posters (διαστάσεων 100cm X 80cm) και θα οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, κατά την οποία οι συντελεστές αυτών των εργασιών θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με τους συνέδρους.

Το κείμενο που θα υποβληθεί για κρίση θα πρέπει να περιγράφει το περιεχόμενο του poster.

Δ. Ομάδες ανταλλαγών

Πρόκειται για τη μόνη ομαδική επιστημονική δραστηριότητα του συνεδρίου, η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μοιραστούν απόψεις, συνεργαζόμενοι για την επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων. Μια ομάδα ανταλλαγών μπορεί να ξεκινήσει με τη σύντομη παρουσίαση ενός προβληματισμού, των ερευνητικών δεδομένων μιας θεματικής περιοχής ή με κάποιο άλλο ερέθισμα (π.χ. ένα απόσπασμα μιας διδασκαλίας ή άλλου τύπου δεδομένα), με στόχο την εμπλοκή των συνέδρων σε κριτική συζήτηση (1ο μέρος) και να συνεχίσει με εργασία σε ομάδες για την επεξεργασία ενός θέματος (π.χ. ανάλυση ενός διδακτικού επεισοδίου ή μιας συνέντευξης, κατασκευή και διδακτική αξιοποίηση μιας δραστηριότητας, διαμόρφωση προτάσεων για τη διδακτική διαχείριση μιας συγκεκριμένης ενότητας, αξιολόγηση μιας διδακτικής παρέμβασης ή ενός διδακτικού εργαλείου κ.τ.λ.).

Οι ομάδες ανταλλαγών θα πρέπει να έχουν ένα συντονιστή και έναν έως τρεις συν-διοργανωτές. Στο πρόγραμμα εργασιών του συνεδρίου προβλέπεται μια συνάντηση διάρκειας 90 λεπτών για κάθε ομάδα. Στο κείμενο που θα υποβληθεί για κρίση θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια τόσο η θεματική της ομάδας όσο και ο τρόπος εργασίας της στην συνεδρία.

Παράλληλα θα υπάρχει δυνατότητα να παρουσιαστούν:

Καινοτόμες Διδακτικές Προτάσεις

Πρόκειται για παρουσιάσεις καινοτόμων διδακτικών προτάσεων που έχουν εφαρμοστεί στη διδασκαλία των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι προτάσεις, εφόσον γίνουν αποδεκτές με βάση τη διαδικασία κρίσης, θα παρουσιαστούν σε περιόδους διάρκειας 20 λεπτών (15 λεπτά παρουσίασης και 5 λεπτά συζήτησης).

Τόσο το κείμενο όσο και η παρουσίαση των διδακτικών προτάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν: τους στόχους της διδακτικής παρέμβασης, τους άξονες ή τα κεντρικά ερωτήματα/ζητήματα στα οποία επικεντρώθηκε η παρέμβαση, τις δραστηριότητες που πραγματοποιηθήκαν, καθώς και ορισμένα βασικά στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας που στηρίζουν/τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και την εγκυρότητά της. Τέλος, περιλαμβάνονται στοιχεία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της παρέμβασης.

Ερευνητικά προγράμματα

Πρόκειται για παρουσιάσεις εν εξελίξει ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν μέλη της ΕΝΕΔΙΜ. Οι προτάσεις, εφόσον γίνουν αποδεκτές, θα παρουσιαστούν σε περιόδους διάρκειας 15 λεπτών.

Η παρουσίαση των προγραμμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει: τους στόχους του ερευνητικού προγράμματος, ορισμένα βασικά στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας που στηρίζουν/τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και την εγκυρότητά του, τους άξονες ή τα κεντρικά ερωτήματα/ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται, την ακολουθούμενη μεθοδολογία, καθώς και ενδεικτικά αποτελέσματα (αν υπάρχουν).

Ημερολόγιο Συνεδρίου

Σημαντικές Ημερομηνίες

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Υποβολή Ερευνητικών Εργασιών

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Υποβολή Αναρτημένων Εργασιών

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Υποβολή Ομάδων Ανταλλαγών

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Υποβολή Προτάσεων για Καινοτόμες Διδακτικές Προτάσεις

30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ενημέρωση για το αποτέλεσμα της κρίσης

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Έγκαιρη Εγγραφή

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 1 – 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Οδηγίες συγγραφής εργασιών

Τα κείμενα που θα υποβληθούν για κρίση πρέπει:

 • Να αφορούν σε μελέτες που συνδέονται με τους σκοπούς της Ένωσης.
 • Να εντάσσονται στο θέμα του παρόντος συνεδρίου.
 • Να είναι γραμμένα με σαφήνεια και να περιλαμβάνουν επαρκή και καλώς τεκμηριωμένα στοιχεία αναφορικά με το θεωρητικό πλαίσιο, τη σχετική βιβλιογραφία, τη μεθοδολογία (εφόσον πρόκειται για εμπειρικές έρευνες), τη συζήτηση και τα συμπεράσματα.
 • Να αναφέρονται, στο μέτρο του εφικτού, σε εργασίες που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα συνέδρια της Ένωσης, επισημαίνοντας τα οποιαδήποτε νέα στοιχεία.

Επιπλέον, κάθε σύνεδρος μπορεί:

 • Να συμμετέχει σε περισσότερες από μία επιστημονικές δραστηριότητες του συνεδρίου.
 • Να παρουσιάσει μία μόνο Ερευνητική Εργασία, ενώ μπορεί να ανήκει στη συγγραφική ομάδα και άλλων Ερευνητικών Εργασιών.

Οδηγίες για τη μορφή των κειμένων που θα υποβληθούν

Α. Ερευνητικές Εργασίες

 • Αναπτύξτε το κείμενο σε δέκα (10) το πολύ σελίδες.
 • Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.
 • Αφήστε μία σειρά και παραθέστε περίληψη (abstract) της εργασίας, έκτασης το πολύ δέκα σειρών, σε πλάγια γραφή (italics) και με μονό διάστιχο μεταξύ των γραμμών.
 • Αφήστε μία σειρά και ξεκινήστε την ανάπτυξη του κυρίως κειμένου της εργασίας.
 • Χρησιμοποιήστε μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 pt, με 16 pt διάστιχο ανάμεσα στις γραμμές και 6 pt εσοχή μετά τις παραγράφους.
 • Εντάξτε τους πίνακες και τα σχεδιαγράμματα μέσα στο κείμενο.
 • Για τη βιβλιογραφία, ακολουθήστε το στυλ της APA (http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_A.pdf ).
 • Μην αριθμήσετε τις σελίδες.

Για τη συγγραφή της Ερευνητικής σας Εργασίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο, το οποίο έχει συγκροτηθεί με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.

Β. Αναρτημένες Εργασίες / Posters

 • Αναπτύξτε το κείμενο σε μία (1) σελίδα.
 • Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.
 • Αφήστε μία σειρά και ξεκινήστε την ανάπτυξη του κυρίως κειμένου της εργασίας.
 • Χρησιμοποιήστε μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 pt, με 16 pt διάστιχο ανάμεσα στις γραμμές και 6 pt εσοχή μετά τις παραγράφους.
 • Εντάξτε τους πίνακες και τα σχεδιαγράμματα μέσα στο κείμενο.
 • Για τη βιβλιογραφία, ακολουθήστε το στυλ της APA (http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_A.pdf ).
 • Επισημαίνεται ότι στη διάρκεια του συνεδρίου θα διατεθεί χώρος για την ανάρτηση των posters (διαστάσεων 100cm X 80cm) και θα οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, κατά την οποία οι συντελεστές αυτών των εργασιών θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με τους συνέδρους.

Για τη συγγραφή του κειμένου της πρότασής σας για Αναρτημένη Εργασία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο, το οποίο έχει συγκροτηθεί με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.

Γ. Ομάδες Ανταλλαγών

 • Αναπτύξτε το κείμενο σε τρεις (3 ) το πολύ σελίδες.
 • Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.
 • Περιγράψτε τους στόχους της ομάδας, τους άξονες ή τα κεντρικά ερωτήματα στα οποία θα εστιαστεί, βασικά στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας και τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν.
 • Χρησιμοποιήστε μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 pt, με 16 pt διάστιχο ανάμεσα στις γραμμές και 6 pt εσοχή μετά τις παραγράφους.
 • Για τη βιβλιογραφία, ακολουθήστε το στυλ της APA (http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_A.pdf ).
 • Μην αριθμήσετε τις σελίδες.

Για τη συγγραφή του κειμένου της πρότασής σας για Ομάδα Ανταλλαγών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο, το οποίο έχει συγκροτηθεί με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.

Δ. Καινοτόμες Διδακτικές Προτάσεις

 • Αναπτύξτε το κείμενο σε δύο (2) το πολύ σελίδες.
 • Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των συγγραφέων, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.
 • Περιγράψτε τους άξονες ή τα κεντρικά ερωτήματα/ζητήματα στα οποία επικεντρώθηκε η παρέμβαση, τις δραστηριότητες που πραγματοποιηθήκαν, καθώς και ορισμένα βασικά στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας που στηρίζουν/τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και την εγκυρότητά της. Τέλος, παρουσιάστε στοιχεία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της παρέμβασης.
 • Χρησιμοποιήστε μέγεθος σελίδας Α4, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 14 pt, με 16 pt διάστιχο ανάμεσα στις γραμμές και 6 pt εσοχή μετά τις παραγράφους.
 • Για τη βιβλιογραφία, ακολουθήστε το στυλ της APA (http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_A.pdf ).
 • Μην αριθμήσετε τις σελίδες.

Για τη συγγραφή της Διδακτικής σας Πρότασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο, το οποίο έχει συγκροτηθεί με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.

E. Ερευνητικά προγράμματα

 • Αναπτύξτε το κείμενο σε 300 λέξεις χρησιμοποιώντας το πρότυπο του συνεδρίου.
 • Ξεκινήστε, τοποθετώντας στο κέντρο της πρώτης σελίδας τον τίτλο του προγράμματος, τα ονόματα των συναδέλφων που συμμετέχουν στην παρουσίαση, τους φορείς στους οποίους εργάζονται και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις.
 • Περιγράψτε συνοπτικά τους στόχους του ερευνητικού προγράμματος, ορισμένα βασικά στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας, τους άξονες ή τα κεντρικά ερωτήματα/ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται, την ακολουθούμενη μεθοδολογία, καθώς και ενδεικτικά αποτελέσματα (αν υπάρχουν).
 • Το κείμενο αυτό να σταλεί ως τις 10 Νοεμβρίου 2017 ως επισυναπτόμενο σε απλό μήνυμα στη διεύθυνση enedim7@math.uoa.gr

‘Για τη συγγραφή της πρότασης παρουσίασης ερευνητικού προγράμματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο, το οποίο έχει συγκροτηθεί με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.

Οδηγίες προς ομιλήτριες/ητές

Οι παρουσιάσεις των ερευνητικών εργασιών και των διδακτικών προτάσεων θα πρέπει να υποστηρίζονται από Powerpoint 2007 ή Adobe Reader και να είναι αποθηκευμένες σε USB stick. Οι ομιλήτριες/ητές οφείλουν να βρίσκονται στην αίθουσα που θα πραγματοποιηθεί η ομιλία τους μισή ώρα πριν από την έναρξη, ώστε να αποθηκεύσουν την παρουσίασή τους στον υπολογιστή που βρίσκεται σε αυτήν και να γίνει έλεγχος ότι αναγνωρίζεται σωστά από το μηχάνημα.

Ομιλήτριες/ητές των οποίων η παρουσίαση περιλαμβάνει προβολή βίντεο ή κάποιο ειδικό ψηφιακό εργαλείο θα πρέπει να έχουν ενημερώσει με e-mail τoν υπεύθυνο τεχνικής υποστήριξης της διοργάνωσης (κ. Νίκο Χειλάκο, e-mail: enedim7sup@gmail.com) για τα μέσα που θα χρειαστούν (π.χ. ηχεία, πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο ή κατάλληλο software) τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου, διαφορετικά η διοργάνωση δεν θα μπορεί να εγγυηθεί την άρτια υποστήριξη της παρουσίασης.

Ειδικά για την περίπτωση που απαιτείται ειδικό λογισμικό, αυτό θα πρέπει να είναι open source, αλλιώς θα πρέπει η/ο ομιλήτρια/ητής να φέρει τον δικό της/του υπολογιστή.

Οι ομιλήτριες/ητές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον δικό της/τους φορητό υπολογιστή θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα βύσματα (π.χ. προσαρμογείς βυσμάτων για Macbooks/Apple Laptops ή άλλο) και να επιμεληθούν την προβολή της ομιλίας τους. Το ίδιο ισχύει και για όσες/ους επιθυμούν χρήση pointer στην ομιλία τους.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Υποβολή εργασιών

Για την υποβολή των εργασιών σας χρειάζεται να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 • Αποθηκεύστε την εργασία σας σε ΔΥΟ αρχεία:
  (α) Ένα αρχείο word στο οποίο θα εμφανίζονται τα ονόματα των συγγραφέων.
  Στην ονομασία του αρχείου αυτού θα φαίνεται το είδος της εργασίας (ΕΕ: Ερευνητική Εργασία, ΑΕ: Αναρτημένη Εργασία, ΟΕ: Ομάδα Ανταλλαγών, ΔΠ: Διδακτική Πρόταση) και το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα. Για παράδειγμα, το αρχείο μιας ερευνητικής εργασίας με πρώτο συγγραφέα τον Γ. Θεοδώρου θα ονομαστεί: «ΕΕ_Θεοδώρου.doc» ή «ΕΕ_Theodorou.doc”.

  (β) Ένα (‘τυφλό’) αρχείο word χωρίς τα ονόματα των συγγραφέων και χωρίς αναφορές σε δικές τους εργασίες μέσα στο κείμενο και στη Βιβλιογραφία (οι αναφορές αυτές να εμφανίζονται με ΧΧΧΧ, π.χ. ΧΧΧΧ, 2013).
  Στην ονομασία του αρχείου αυτού θα φαίνεται το είδος της εργασίας (ΕΕ: Ερευνητική Εργασία, ΑΕ: Αναρτημένη Εργασία, ΟΕ: Ομάδα Ανταλλαγών, ΔΠ: Διδακτική Πρόταση), το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα και η λέξη blinded. Για παράδειγμα, το (‘τυφλό’) αρχείο μιας ερευνητικής εργασίας με πρώτο συγγραφέα τον Γ. Θεοδώρου θα ονομαστεί: «ΕΕ_Θεοδώρου_blinded.doc» ή «ΕΕ_Theodorou_blinded.doc”.

 • Για να την υποβολή της εργασίας σας χρειάζεται να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την παρακάτω ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στην οποία θα αναρτήσετε και τα δύο αρχεία της εργασίας (με και χωρίς τα ονόματα των συγγραφέων). Η Υποβολή ολοκληρώνεται όταν πατήσετε το κουμπί ‘Υποβολή’ που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της φόρμας.

Φόρμα Υποβολής εργασιών

Μη Διαθέσιμο…

Εγγραφή

Διαδικασία εγγραφής

Για την εγγραφή στο συνέδριο (με ή χωρίς ανακοίνωση) κάθε σύνεδρος χρειάζεται να συμπληρώσει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά τη Φόρμα Εγγραφής (η Υποβολή ολοκληρώνεται με τα πάτημα του κουμπιού ‘Υποβολή’ που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της Φόρμας Εγγραφής) (βλ. παρακάτω).

Στη συνέχεια να καταθέσει στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ το ποσό εγγραφής (βλ. στη συνέχεια), δηλώνοντας το ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ του/της.

Αριθμός Λογαριασμού: 5032-087700-591
International Bank Account Number (IBAN): GR39 0172 0320 0050 3208 7700 591
Code Bic (SWIFT address): PIRBGRAΑ
Δικαιούχος Λογαριασμού: ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΉΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η εγγραφή θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί μόνον όταν:

 1. Έχει υποβληθεί η Φόρμα Εγγραφής, και
 2. Έχει παραληφθεί ηλεκτρονικά (σκαναρισμένη) από την Οργανωτική Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση enedim7@math.uoa.gr η ΑΠΟΔΕΙΞΗ της καταβολής του αντίστοιχου ποσού εγγραφής στην Τράπεζα. Γίνονται δεκτά και αποδεικτικά πληρωμής που έχει γίνει μέσω web banking.

Για να παρουσιαστεί και να δημοσιευτεί στα Πρακτικά του συνεδρίου μια εργασία (κάθε τύπου) πρέπει τουλάχιστον ένας/μια εκ των συγγραφέων να έχει εγγραφεί στο συνέδριο έως τις 30/10/2017.

Για ειδικά θέματα που αφορούν την εγγραφή (π.χ. έκδοση τιμολογίου κλπ) ο/η σύνεδρος απευθύνεται στη γραμματεία του συνεδρίου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να εγγραφεί και απευθείας στο συνέδριο στον χώρο του συνεδρίου στον χώρο υποδοχής (γραμματεία) τις μέρες διεξαγωγής του.

Κόστος εγγραφής

Το ποσό εγγραφής στο συνέδριο είναι 40 ευρώ για εγγραφές μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2017 και 60 ευρώ μετά την ημερομηνία αυτή.

Για τους προπτυχιακούς φοιτητές το ποσό εγγραφής είναι 15 Ευρώ, ενώ για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και για τους συμμετέχοντες με ανακοίνωση στις καλές διδακτικές προτάσεις είναι 25 Ευρώ.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται:

 • Πρόσβαση στις συνεδρίες
 • Τσάντα και γραφική ύλη
 • Καφές και εδέσματα κατά τα διαλείμματα των εργασιών του συνεδρίου
 • 1 Γεύμα
 • Βεβαίωση συμμετοχής

Φόρμα Εγγραφής

Μη διαθέσιμο…

Διαμονή

Η οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου έχοντας κάνει μια διερεύνηση των επιλογών στα ξενοδοχεία της πόλης, προτείνει τα παρακάτω, τα οποία προσφέρουν ειδικές τιμές στους συνέδρους.

Η κράτηση των δωματίων πραγματοποιείται ατομικά από τον κάθε συμμετέχοντα με βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στο κάθε ξενοδοχείο.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις (enedim7@math.uoa.gr).

Crowne Plaza

€100/110

Μονόκλινο/Δίκλινο

Μιχαλακοπούλου 50

Τηλ.: 210 7278000

Παρατηρήσεις:
Οι σύνεδροι θα πρέπει να αναφέρουν τον τίτλο του συνεδρίου.

Airotel Sratos Vassilikos Hotel

€87/92

Μονόκλινο/Δίκλινο

Μιχαλακοπούλου 114

Τηλ.: 210 7706611

Παρατηρήσεις:
Κωδικός κράτησης CORPACC.

Airotel Alexandros Hotel

€83/87

Μονόκλινο/Δίκλινο

Τιμολέοντος Βάσσου 8 Πλατεία Μαβίλη

Τηλ.: 210 6430464

Παρατηρήσεις:
Κωδικός κράτησης CORPACC.

Golden Age Hotel

Classic rooms:

€72/77

Μονόκλινο/Δίκλινο

Superior rooms:

€87/94

Μονόκλινο/Δίκλινο

Μιχαλακοπούλου 57

Τηλ.: 210 7240861

Παρατηρήσεις:
Οι σύνεδροι θα πρέπει να αποστείλουν στο ξενοδοχείο με e-mail ή fax την παρακάτω φόρμα συμπληρωμένη έως τις 25/10/2017.
ΕΝΕΔΙΜ συνέδριο\Golden Age_Reservation Form 7o ΕΝΕΔΙΜ.doc

Plaka Hotel

€71/77

Μονόκλινο/Δίκλινο

Καπνικαρέας 7 & Μητροπόλεως

Τηλ.: 210 3222706

Παρατηρήσεις:
Οι σύνεδροι θα πρέπει να αναφέρουν τον τίτλο του συνεδρίου καθώς και την τιμή.

President Hotel

€70/70/110

Μονόκλινο/Δίκλινο/Τρίκλινο

Λεωφ.Κηφισίας 43

Τηλ.: 210 6989000

Παρατηρήσεις:
Οι σύνεδροι θα πρέπει να αποστείλουν στο ξενοδοχείο με e-mail ή fax την παρακάτω φόρμα συμπληρωμένη έως τις 5/10/2017.
ΕΝΕΔΙΜ συνέδριο\Golden Age_Reservation Form 7o ΕΝΕΔΙΜ.doc

Best Western Ilisia Hotel

€70/80

Μονόκλινο/Δίκλινο

Μιχαλακοπούλου 25

Τηλ.: 210 7244051

Παρατηρήσεις:
Οι σύνεδροι θα πρέπει να αναφέρουν τον τίτλο του συνεδρίου καθώς και την τιμή.

Hermes Hotel

€63/68

Μονόκλινο/Δίκλινο

Απόλλωνος 19

Τηλ.: 210 3222706

Παρατηρήσεις:
Οι σύνεδροι θα πρέπει να αναφέρουν τον τίτλο του συνεδρίου καθώς και την τιμή.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα Μαθηματικών που βρίσκεται εντός της Πανεπιστημιούπολης στα Ιλίσια.

2. ΕΙΣΟΔΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ

Η Πανεπιστημιούπολη έχει 3 εισόδους για τα αυτοκίνητα/δίκυκλα.

 • Η Κεντρική Είσοδος (Δυτική) στην Λεωφόρο Ούλοφ Πάλμε με δυνατότητα πρόσβασης όλο το 24ώρο.
 • Η Νότια Πύλη (Καισαριανή) στην Λεωφόρος Εθν. Αντιστάσεως που είναι ανοικτή για τα αυτοκίνητα μόνο 7.00-9.30 και 14.30-17.00.
 • Η Βόρεια Πύλη (Ζωγράφου) στο τέρμα Ζωγράφου που είναι ανοικτή μόνο 7.00-9.30.

Στους χώρους διεξαγωγής του συνεδρίου μπορεί να καταφθάσει κανείς με δικό του όχημα χρησιμοποιώντας όλες τις εισόδους. Τις καθημερινές μετά τις 17:00 όπως και τα Σαββατοκύριακα η είσοδος-έξοδος των οχημάτων γίνεται μόνο από την Κεντρική Είσοδο.
Για τους πεζούς οι 3 είσοδοι είναι προσβάσιμες όλο το 24ωρο.

3. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Το τμήμα είναι προσβάσιμο και με την χρήση λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΑ που έχουν στάση πλησίον της κεντρικής πύλης του τμήματος (Στάση Γεωλογία). Παράλληλα κάνουν και στάση στην κεντρική είσοδο του τμήματος Φυσικής (Στάση Φυσικό) από του χώρους του οποίου υπάρχει άμεση πρόσβαση.

Γραμμή 250 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ)

Γραμμή Ε90 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ (ΣΧΟΛΙΚΗ EXPRESS)

Οι γραμμές 250 και Ε90 ισχύουν μόνο για την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 και μέχρι τις 22.00.

Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΑ που έχουν τέρμα δίπλα σε κάποια από τις πύλες της Πανεπιστημιούπολης, οι οποίες παραμένουν προσβάσιμες για τους πεζούς και εξυπηρετούν τόσο στις καθημερινές όσο και στο Σαββατοκύριακο.

Γραμμή 230 ΑΚΡΟΠΟΛΗ – ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Πλησίον Βόρειας Πύλης)

Γραμμή 608 ΓΑΛΑΤΣΙ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΝΕΚΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Βόρεια πύλη)

Γραμμή 220 ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)(Πύλη προσβάσιμη με τα πόδια προς Φιλοσοφική)

Γραμμή 221 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) (Πύλη προσβάσιμη με τα πόδια προς Φιλοσοφική)

Γραμμή 235 ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) (Πύλη προσβάσιμη με τα πόδια προς Φιλοσοφική)

Γραμμή 224 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ – ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Πλησίον Νότιας Πύλης)

4. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την κάτοψη των κτιριακών εγκαταστάσεων του τμήματος Μαθηματικών.

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστημιούπολη 15784 Ζωγράφου

Παρακαλούμε για οποιοδήποτε θέμα που αφορά είτε το επιστημονικό μέρος του συνεδρίου είτε το διαδικαστικό να στείλετε το μήνυμά σας κάνοντας χρήση της παρακάτω φόρμας ή στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου.

Μη Διαθέσιμο…

Χορηγοί

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ